Boys Varsity Track · Track Senior Spotlight – Jeffery Kempski